ISO 14001
Medi Ambient

UNE 13816:2003
Viatgers

ISO 9001
Qualitat

Concessió servei regular  V-GC-55  /  V.6455                    
Itineraris:

 • Cervera – l’Ametlla de Segarra – Cervera
 • Torà – Sant Ramon –Cervera
 • Bellmunt – Sant Guim de Freixenet – Gàver – Cervera
 • Talavera – Sant Antolí –Cervera
 • Sanaüja – Guissona
 • Torà – Ivorra – Guissona
 • Mont-roig – Concabella –Guissona
 • Sant Guim de Freixenet -La Panadella – Bellmunt
 • Sant Guim de Freixenet -Montpalau – Cervera
 • Tarroja de Segarra – Sant Ramon
 • Cervera – Santa Coloma de Queralt – Cervera
 • Tordera – la Curullada –Cervera
 • Mont-roig – Tarroja de Segarra – Cervera
 • Palouet – Florejacs –Guissona
 • Torà – Guissona – Tàrrega
 • Solsona – Cervera
 • El Mas de Bondia – Cervera


OBJECTIUS DEL SERVEI

Autocars COTS ALSINA ofereix el servei de Línia Regular de transport de passatgers per carretera entre Cervera,  Guissona i St. Guim de Freixenet i diverses poblacions de la Segarra i comarques veïnes.

En aquesta web s’adjunten els quadres horaris a 20/02/2017

COMPROMÍS DE QUALITAT

1.- Reserva anticipada de plaça

Aquesta opció s’ofereix a tots els usuaris.   Cal demanar-ho el dia feiner anterior, fins les 12.00 h. matí
Telèfon 973 53 21 27      –      Whatsapp  677 49 49 05       –        mail: cotsalsina@cotsalsina.com

2.- Disponibilitat de vehicles adaptats

Hi ha servei amb vehicle adaptat a totes les expedicions i en tots el horaris, prèvia trucada al 973 53 21 27 fins les 12.00 h. del dia feiner anterior. 
Es compleixen els apartats 3.1 a 3.11 de l’Annex VII de la Directiva 2001/85/CE i sistemes de retenció conforme Norma ISO 10542.

3.- Informació a través d’Internet

Es disposa d’un quadre d’horaris a disposició dels clients en tots els autocars i al panell informatiu a l’Estació d’Autobusos de Cervera, a l’Estació d’Autobusos de Guissona i a l’Estació d’Autobusos de Solsona.
La informació està disponible a la pàgina web  www.cotsalsina.com i pot sol·licitar-se informació telefònica mitjançant el telèfon de l’empresa o directament als conductors.

4.- Política sobre retards

L’empresa té el compromís del compliment estricte dels horaris acordats amb una demora màxima de 5 minuts. Té previst un pla de seguiment d’aquestes i la seva valoració objectiva es registra com a dada per al seguiment pel correcte compliment del servei.
Garantim que el 95% dels viatges arriben dins l’horari previst i la resta dins els següents 10 minuts.
Si un servei arriba més de 10 minuts tard, es compensarà el retard amb el retorn de l’import del bitllet.
El conductor informarà als clients de totes aquelles circumstàncies que puguin afectar al compliment dels horaris (previsió d’horaris, anul·lació temporal de parades, modificacions de recorreguts per obres…).
A més els vehicles disposen de full de reclamacions per a comunicar amb la
direcció desviacions en el compliment de l’horari. 

5.- Adquisició de Títols

La compra de títols individuals es realitza directament al pujar a l’autocar, realitzant el pagament en metàl·lic al/la conductor/a.
Es poden adquirir abonaments mitjançant el sistema tarifari de l’ATM Lleida, en els seus punts de venda i sota les condicions que es poden consultar a la seva web (www.atmlleida.cat

6.- Antiguitat de la flota

COTS ALSINA disposa d’un Pla de Millora dels vehicles, compromès amb la Generalitat per tal de renovar i mantenir la flota de vehicles en les condicions adients del servei.
Actualment (2017) l’antiguitat mitjana dels vehicles que realitzen les línies regulars és de 5 anys.
Tot i això l’empresa disposa d’algun vehicle amb edat fins a 16 anys que puntualment poden realitzar el servei regular. 

7.- Sistema de Gestió Ambiental

COTS ALSINA disposa d’una Política estricte per al manteniment de les condicions ambientals.
Es respecta el Medi Ambient utilitzant amb els mitjans adients per la gestió dels residus que es generen i el compliment estricte de la normativa ambiental.
Per aquest motiu Cots Alsina esta certificada amb la Norma ISO 14001:2004
Addicionalment els vehicles es revisen diàriament i disposen d’un pla de manteniment descrit dins el propi Sistema certificat pel que es revisa l’estat general: mecànica, exterior i interior del vehicle, altres que garanteixen la no aparició d’averies ni malversació de recursos ambientals (consum de combustibles…).
Els/les conductors/es han rebut instruccions per la conducció econòmica i segura, i són avaluats/es periòdicament tant en el seguiment de la conducció com en la recepció de reclamacions i/o incidències per part dels/les usuaris/es 

CONTACTE

Pl. Creu de les Orenetes, s/n 25200 Cervera
tel 973 53 21 27 - 677 49 49 00
fax 973 53 30 17
mail cotsalsina@cotsalsina.com
whatsapp 677 49 49 05