ISO 14001
Medi Ambient

UNE 13816:2003
Viatgers

ISO 9001
Qualitat

CARTA DE SERVEI LINIA REGULAR:

Concessió: Línia regular V-GC-55/ V.6455 

 

 

 

1 Cervera – l’Ametlla de Segarra – CerveraATM 505   
2 Torà – Sant Ramon – CerveraATM 504
3 Bellmunt – Sant Guim de Freixenet – Gàver – Cervera ATM 314
4 Talavera – Sant Antolí – Cervera               ATM 315
5 Sanaüja – Guissona                                                    ATM 308
6 Torà – Ivorra – Guissona ATM 309
7 Mont-roig – Concabella – Guissona ATM 311
8 Sant Guim de Freixenet – La Panadella – Bellmunt   ATM 318
9 Sant Guim de Freixenet – Montpalau – Cervera   ATM 507
10 Tarroja de Segarra – Sant Ramon                          ATM 511
11 Cervera – Santa Coloma de Queralt – Cervera ATM 506
12 Tordera – La Curullada – Cervera                            ATM 508
13 Mont-roig – Tarroja de Segarra – Cervera ATM 510
14 Palouet – Florejacs – Guissona                                  ATM 509
15 Torà – Guissona – Tàrrega                                                  ATM 310
16 Solsona – Cervera                                                           ATM 503
17 El Mas de Bondia – Cervera ATM 312
18 Torrefeta – Tarroja – Concabella   ATM 319
19 Sant Pere dels Arquells – Sant Antolí  

 

OBJECTIUS DEL SERVEI

COTS ALSINA  es titular de la Concessió de Transport
de Viatgers per carretera V.6455 entre Cervera, Guissona, St. Guim de
Freixenet i la resta de poblacions de la comarca de la Segarra, amb línies
que arriben fins a Solsona, Santa Coloma de Queralt i Tàrrega.

1.- Reserva anticipada de plaça

Aquesta opció s’ofereix a tots els usuaris. Cal
demanar-ho el dia feiner anterior, fins les 12.00 h. del matí, al telèfon
973 53 21 27.

2.- Disponibilitat de vehicles adaptats 

Hi ha servei amb vehicle adaptat a totes les
expedicions i en tots el horaris, prèvia trucada al 973 53 21 27 fins les
12.00 h. del dia feiner anterior.

Es compleixen els apartats 3.1 a 3.11 de l’Annex VII de la Directiva
2001/85/CE i sistemes de retenció conforme Norma ISO 10542.

3.- Informació a través d’Internet

Es disposa d’un quadre d’horaris a disposició dels
clients en tots els autocars i al panell informatiu a l’Estació d’Autobusos
de Cervera, a l’Estació d’Autobusos de Guissona i a l’Estació d’Autobusos de
Solsona.

La informació està disponible a les webs Cots Alsina
www.cotsalsina.com

ATM Lleida www.atmlleida.cat

Generalitat Mobilitat
http://mobilitat.gencat.cat

i pot sol·licitar-se informació telefònica a l’empresa o directament als
conductors. Horaris:

http://cloudpccontrol.info/cotsalsina/wp-content/uploads/2017/02/quadre%20horarisv031.pdf

4.- Política sobre retards

L’empresa té el compromís del compliment estricte
dels horaris acordats amb una demora màxima de 5 minuts. Té previst un pla
de seguiment d’aquests i la seva valoració objectiva es registra com a dada
per al seguiment pel correcte compliment del servei. 

Garantim que el 95% dels viatges arriben dins l’horari previst i la resta
dins els següents 10 minuts.

Si un servei arriba més de 10 minuts tard, es compensarà el retard amb el
retorn de l’import del bitllet.

El conductor informarà als clients de totes aquelles circumstàncies que
puguin afectar al compliment dels horaris (previsió d’horaris, anul·lació
temporal de parades, modificacions de recorreguts per obres…).

A més els vehicles disposen de full de reclamacions per a comunicar amb la
direcció desviacions en el compliment de l’horari.

5.- Adquisició de Títols 

La compra de títols individuals es realitza
directament al pujar a l’autocar, realitzant el pagament en metàl·lic al
conductor. 

Es poden adquirir abonaments mitjançant el sistema tarifari de ATM Lleida,
en els seus punts de venda i sota les condicions que es poden consultar a la
seva web  www.atmlleida.cat

6.- Antiguitat de la flota

COTS ALSINA disposa dins el seu Pla de Millora presentat a la Generalitat l’any 2004, d’un calendari per tal de renovar i mantenir la flota de vehicles en les condicions adients del servei.
 
 Actualment l’antiguitat mitja dels vehicles assignats a la Concessió de Servei Regular 7,3 anys. Tot i això l’empresa disposa d’algun vehicle amb edat de fins a 16 anys que puntualment poden realitzar el servei regular.

 

8.- Sistema de Gestió Ambiental 

Autocars COTS ALSINA disposa d’una Política estricte
per al manteniment de les condicions ambientals.
Es respecta el Medi Ambient utilitzant els mitjans adients per la gestió
dels residus que es generen i el compliment estricte de la normativa
ambiental. Per això es disposa de certificació de la Norma ISO 14001:2015. 

Addicionalment els vehicles es revisen diàriament i disposen d’un pla de
manteniment descrit dins el propi Sistema certificat pel que es revisa
l’estat general: mecànica, exterior i interior del vehicle, altres que
garanteixen la no aparició d’averies ni malversació de recursos ambientals (consum
de combustibles…).

Els conductors han rebut instruccions per la conducció econòmica i segura. I
són avaluats periòdicament tant en el seguiment de la conducció com en la
recepció de reclamacions i/o incidències per part dels usuaris.

Cervera, 1 de gener de 2019

CONTACTE

Pl. Creu de les Orenetes, s/n 25200 Cervera
tel 973 53 21 27 - 677 49 49 00
fax 973 53 30 17
mail cotsalsina@cotsalsina.com
whatsapp 677 49 49 05